Att gäva en djupbädd

Vi kommer odla en hel del av våra grönsaker i 6 stycken djupbäddar och jag tänkte nu beskriva lite hur vi har gjort dem. Vi (läs Tomas) gräver i landet för fullt, och har bara en djupbädd av de totalt sex stycken kvar att gräva. Djupbäddsgrävning innebär att man gräver ned organiskt material i jorden och gör en upphöjd bädd. Jorden luckras upp och underlättar för grönsakernas rötter att gå på djupet, i en mullrik och näringsrik jord. Allt för att underlätta och gynna för det som sås och planteras ut i landet. Att bädden blir upphöjd är också en fördel och gör att man kan komma igång med odlingen lite lite snabbare. Det finns en del olika metoder och förslag på hur en djupbädd kan se ut och hur den kan grävas, men detta är en bädd som vi tycker fungerar bra och ger en fantastisk skörd i alla fall i växtzon 1 – nu får vi se hur det går i växtzon 5.

Till att börja med mätte vi upp en 5 meter lång 1,5 meter bred jordyta mellan fyra pinnar, för att få en jämn och fin bädd. Det är viktigt att inte göra bädden bredare än man kan nå till mitten från båda sidorna utan att gå på den, för när djupbädden är färdiggrävd är det tillträde förbjudet som gäller, allt för att jorden ska fortsätta vara så lucker som möjligt. Därefter lade vi på löv, kogödsel, torv, aska och annat organiskt avfall på platsen där bädden skulle vara. Annat som också går bra att använda är annan typ av djurgödsel, tång, kompost, benmjöl och gräsklipp. Beroende på vad för ni har för jord kan ni även få tillföra stenmjöl, och sand om du har en tung lerjord t ex.

När vi sen började själva grävandet började vi med att gräva ett dike i början på ena änden, la upp det på skottkärran och körde det till andra änden på bädden.

DSC_0572 (800x536)Därefter puttade vi ner översta skiktet som är närmast i diket, blandade jorden med det organiska materialet. Eventuella grästuvor försökte vi få längst i botten, uppochned (eftersom landet tidigare varit en åker blev det en del tuvor milt sagt).

DSC_0574 (800x536)

Sedan grävdes ett nytt dike för att kunna lägga på jorden på det första diket.

DSC_0578 (800x536)

Detta fortsätter sedan så hela bädden luckras upp och jorden blandas med det organiska materialet ordentligt. Det sista diket fylls med det första dikets innehåll, (det vi la i skottkärran i början) och cirkeln är sluten.

DSC_0595 (800x536)

DSC_0602 (800x536)

DSC_0111 (800x517)

I de djupbäddar vi har grävt har vi,  på ett ungefär, ett spadtag ner i jorden och ett spadtag över markytan, 20-30 cm ovanför markytan och ca 30 -40 cm neråt. Alltså får grödorna 50-70 cm djup lucker o mullrik jord att växa i.

Nu har vi som sagt en bädd kvar att gräva och massa rensning, allt eftersom det börjar växa ogräs. Försöker rensa så mycket som möjligt nu innan vi sår, men vi är inställda på mycket ogräs under de första åren ändå. En upplöjd åker innehåller många tuvor (tyvärr)! Vill man kan, man avsluta med att lägga ut ett lager med köpt jord på toppen av bädden, för att undvika det värsta av det minsta ogräset. Fast vi väljer att köra utan det och förbereder oss mentalt på rensa ogräs.

Innan ni börjar gräva  välj en plats som ligger lite skyddad från den värsta vinden, har hyfsat med soltid och framför allt är befriad från rotogräs som kvickrot och brännässlor mm. Sen, efter allt arbete med grävning mm, kan ni se framemot att skörda stora, fina grönsaker. Underhåller man bara bädden med att gräva ner lite nytt organiskt material efter varje säsong, kan ni använda er djupbädd i många år. Kanon för odling på mindre utrymme, för att få maximalt med skörd och, eller, om man vill testa många olika sorters grödor – som vi!

2 Comments

  1. […] förra hösten en liten bit från huset. I våras började vi arbetet med att bearbeta jorden och grävde bland annat sju djupbäddar. Frön såddes och plantor omskolades inomhus. Potatis sattes i långa rader och hallonen som […]

  2. […] 1-10 är djupbäddar (här ser ni hur vi gräver dem), i nuläget har vi bara sex stycken färdiggrävda, så vi (läs Tomas) […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *