Varför ekologiskt och utan onödiga tillsatser?

Precis som det är viktigt att tänka på vad vi stoppar i våra kroppar i form av mat är det viktigt att tänka på vad vi tvättar och smörjer in oss med. Huden är till ytan vårt största organ och liksom en svamp absorberar den upp till 60 % av vad vi applicerar där på.

Under en vanlig morgonrutin har många varit i kontakt med flertalet olika produkter och desto fler tveksamma kemikalier. Vi vet i nuläget inte riktigt vad som händer när de blandas i vår kropp tyvärr. En cocktail med kemikalier uppstår – den så kallade Cocktaileffekten. Se en kort informationsfilm om det HÄR.

I nuläget finns det ämnen i våra vanliga hud- och hårvårdsprodukter som inte är testade för om de är giftiga eller cancerogena för vattenlevande organismer. Det här är såklart helt galet!

Det vi smörjer på oss kommer dessutom förr eller senare ut i våra vatten. Reningsverk kan i många fall inte ta hand om kemikalier som normalt inte finns i naturen. De onaturliga kemikalierna lagras i djur och natur och är i många fall väldigt svåra att bryta ned.

Räcker inte ekologiskt certifierade produkter?

Certifieringsorganen som finns för att garantera en viss procents ekologiskt och/eller naturligt innehåll är i många fall bra. De får konsumenten att få upp ögonen för renare och mer ekologiska varor och underlättar för att göra bra/bättre val.

Tyvärr är certifieringarna (som är många och olika stränga) dock långt från tillräckliga. De kan innehålla flera tvivelaktiga och till och med skadliga ämnen. Produkter som är ekologiskt certifierade innehåller ofta substitutkemikalier som per definition inte är ekologiska.

Ta till exempel den vanligt förekommande kemikalien Sodium Coco Sulfate. Det är lätt att förledas av ordet kokos, men också av att kemikalien är godkänd av något certifieringsorgan.  Eller av att kokosoljan, som är en del av ursprunget till själva kemikalien, är ekologiskt certifierad. Allt detta betyder ju inte att den färdiga Sodium Coco Sulfate är ekologisk och inte heller att den är naturlig.

Vad innebär det att en produkt eller råvara är naturlig eller har naturligt ursprung?

Naturlig förekommande vs. naturligt ursprung – det innebär en stor och viktig skillnad som här benas ut.

En naturlig ingrediens i en produkt kommer från naturen, antingen odlad eller vildväxande växt/planta/gröda. Den har ej blivit modifiera eller processad med hjälp av syntetiska/skadliga kemikalier. Den är ej konstgjord. Växten/plantan/grödan har i de flesta fall inte genomgått någon längre process i produktionen än till exempel kallpressning, krossning, rensning eller torkning osv.

En produkt som sägs ha ingredienser med ett naturligt ursprung behöver för den skull inte vara bra eller ens särskilt naturlig. Råmaterialet, växten/plantan/grödan kan vara besprutad och till exempel bidra till skogsskövling. En ingrediens med naturligt ursprung kan också vara framställd inom storskalig industri med hjälp av kemikalier från oljeindustrin eller med biotekniskt framtagna mikroorganismer.

För mer och fördjupande information rekommenderar jag dig att läsa Carina Lagerstedt Nilssons väldigt informativa text HÄR.